Kies jouw beurs!

DCMR Milieudienst Rijnmond

Standnr: Opleidingsniveau: Mbo

Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

Gezamenlijke milieudienst

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

Taken DCMR

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

  • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
  • maken van vergunningen;
  • monitoren van milieukwaliteit;
  • adviseren over milieu en veiligheid;
  • optreden bij overlast en incidenten.

Lees meer over de taken van de DCMR op onze website.

Bezoek de website
http://www.dcmr.nl